Ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning

Time travel with a myth through STEM!

Πρόγραμμα ελληνικης μυθολογίας μέσω νέων τεχνολογιών (ΣΤΕΜ)

Αυτή τη σχολική χρονιά ασχοληθήκαμε με τους θεούς του Ολύμπου και ήρωες της αρχαίας Ελλάδας, πειραματιστήκαμε και τους επεξεργαστήκαμε μέσα από τη μηχανική και τη τεχνολογία.

Ένας από αυτούς ήταν η θεογονία και φυσικά η τιτανομαχία την οποία και φτιάξαμε ηλεκτρονικό βιβλίο για τους φίλους μας από τις άλλες χώρες.