Συνέχιση της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας στο ελληνικό σχολείο Βρυξελλών

 15/05/2020Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Σύμφωνα με την Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 αρθ.2παρ.2 (ΦΕΚ 1699/Β΄/5-5-2020)  κατά την οποία “οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού δύνανται να αποφασίζουν την...

Περισσότερα >>