Προγράμματα 2018-2019

Το Νηπιαγωγείο μας εκπονεί πρόγραμμα Υγιεινής Διατροφής!

Η προαγωγή μιας ισορροπημένης διατροφής είναι σημαντική για όλους μας, ιδιαιτέρως όμως για τα παιδιά στην ηλικία των οποίων εδραιώνονται οι συνήθειες του τρόπου ζωής, που επηρεάζουν τον άνθρωπο για όλη του τη ζωή. Φέτος λοιπόν στο νηπιαγωγείο μας δίνουμε μεγάλη σημασία στην εδραίωση της σωστής διατροφής των παιδιών μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *